Bruxelles, 08. travnja 2019.

Objava o registraciji birača za izbore za Europski parlament

Predsjednica Republike Hrvatske donijela je 25. ožujka 2019. Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u nedjelju 26. svibnja 2019. od 07.00 do 19.00 sati.

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u nadležnom uredu prema mjestu svog prebivališta. Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe u srijedu 15. svibnja 2019.

Na području Kraljevine Belgije glasovanje će biti moguće u:

VELEPOSLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, AVENUE LOUISE 425, 1050 BRUXELLES  

Za birače s prebivalištem u RH koji će se na dan izbora zateći u inozemstvu provodi se postupak PRETHODNE REGISTRACIJE birača, dok se za birače koji nemaju prebivalište u RH, radi glasovanja u inozemstvu ili RH, provodi postupak AKTIVNE REGISTRACIJE birača.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/14894 dostupni su svi predviđeni obrasci zahtjeva.

                                I.        BIRAČI S PREBIVALIŠTEM U RH

Birači s prebivalištem u RH koji žele glasovati u Veleposlanstvu RH u Bruxellesu trebaju vlastoručno potpisani zahtjev za prethodnu registraciju, uz presliku osobne iskaznice ili drugog valjanog identifikacijskog dokumenta, dostaviti poštom, e-mailom ili putem faksa u Veleposlanstvo RH u Bruxellesu, na adresi Avenue Louise 425,1050 Bruxelles, ili osobno uručiti zahtjev Konzularnom uredu Veleposlanstva RH u Bruxellesu, na adresi Avenue Louise 437, 1050 Bruxelles, tijekom radnog vremena sa strankama, zaključno sa srijedom 15. svibnja 2019.

Birači s prebivalištem u RH mogu u nadležnom uredu prema mjestu prebivališta, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnog predstavništva RH na kojem će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

                              II.        BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U RH

Birači bez prebivališta u RH kojima je izdana hrvatska osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan RH ne moraju se aktivno registrirati, već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

Ako žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno u RH gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Birači koji nemaju prebivalište u RH i koji nemaju hrvatsku osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan RH, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u RH moraju se aktivno registrirati.

Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu i aktivnu registraciju istječe u srijedu 15.05.2019.

ADRESE ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU:

·         VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U BRUXELLESU,

AVENUE LOUISE 425, 1050 BRUXELLES

e-mail: crobrux@mvep.hr ; fax: 02 512 03 38; tel: 02 639 20 36

·         KONZULARNI URED VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U BRUXELLESU,

AVENUE LOUISE 437, 1050 BRUXELLES

Uredovno vrijeme sa strankama:

• ponedjeljak, četvrtak  10,00 - 13,00

• utorak, srijeda 10:00 – 12:00 i 14:00 – 16:00

tel: 02 627 02 10, 02 627 02 11

fax: 02 646 28 16, 02 627 02 17

e- Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom u gore navedenom diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda prema mjestu prebivališta.

Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

 

Obrasce potrebne za registraciju moguće je preuzeti kako slijedi:

- za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE 

 - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE